Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2469. Sklep o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih Mestne občine Koper, stran 8030.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih Mestne občine Koper 
Št. 040-1/2018
Koper, dne 29. junija 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ter 27. in 148. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 28. junija 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih Mestne občine Koper 
I. 
S tem sklepom se določa število in območja volilnih enot v krajevnih skupnostih Mestne občine Koper ter število članov svetov krajevnih skupnosti, ki se volijo po posameznih volilnih enotah.
1. KRAJEVNA SKUPNOST BERTOKI – BERTOCCHI
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti BERTOKI – BERTOCCHI se oblikujejo 4 volilne enote.
1. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164.
V 1. volilni enoti se voli 5 članov sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 151, 152, 153, 154, 157.
V 2. volilni enoti se volijo 4 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 382, 383, 384.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
2. KRAJEVNA SKUPNOST BORŠT
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti BORŠT se oblikujejo 3 volilne enote.
1. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 300 – naselje BORŠT
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 325 – naselje LABOR
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 301 – naselje GLEM
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI KAL
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ČRNI KAL se oblikuje 12 volilnih enot.
1. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 195, 199 – naselji DOL in ZANIGRAD.
V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 294 – naselje HRASTOVLJE.
V 2. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 185, 186, 187, 188, 290 – naselja RIŽANA, CEPKI, ROŽAR, STEPANI in KRNICA.
V 3. volilni enoti se volita 2 član sveta krajevne skupnosti
4. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 189, 190 – naselje ČRNI KAL.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti
5. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 230 – naselje GABROVICA.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 231, 232 – naselje OSP.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 193, 194 in 195 – naselja BEZOVICA, PODPEČ in BREŽEC PRI PODGORJU
V 7. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
8. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 192 – naselje LOKA.
V 8. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
9. volilna enota (PO-ID 191) obsega območje naselja PREDLOKA.
V 9. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
10. volilna enota (PO-ID 344, 345) obsega območje naselij SOCERB in KASTELEC.
V 10. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
11. volilna enota (PO-ID 196, 228, 229) obsega območje naselij ČRNOTIČE in PRAPROČE.
V 11. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
12. volilna enota (PO-ID 291) obsega območje naselja KORTINE.
V 12. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. KRAJEVNA SKUPNOST DEKANI
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti DEKANI se oblikuje 5 volilnih enot.
1. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 172, 173.
V 1. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 174, 366.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 169, 175.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 171, 365.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 170, 364.
V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. KRAJEVNA SKUPNOST GRAČIŠČE
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti GRAČIŠČE se oblikuje 13 volilnih enot.
1. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 209 – naselje BUTARI.
V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 224 – naselje DVORI.
V 2. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 293 – naselje GRAČIŠČE.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 292, 378 – naselje KUBED.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 225 – naselje MORAVŽ.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 210, 349 – naselji POLETIČI in GALANTIČI.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 211 – naselje POPETRE.
V 7. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
8. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 201, 202 – naselji SOČERGA in LUKINI.
V 8. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
9. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 200 – naselje SMOKVICA.
V 9. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
10. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 203, 204, 205, 206, 222, 223 – naselja PISARI, ŠEKI, OLIKA, PERAJI, KARLI in MARŠIČI.
V 10. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
11. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 295 – naselje TREBEŠE.
V 11. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
12. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 207, 208 – naselja SOKOLIČI in TULJAKI.
V 12. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
13. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 212 – naselje ZABAVLJE.
V 13. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. KRAJEVNA SKUPNOST GRADIN
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti GRADIN se oblikujejo 3 volilne enote.
1. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 220, 221 – naselje PREGARA z zaselki: BUŽELI, KRIŠTIJI, REPAREC, BREŽINARI, TUNIŠI in SV. SIMON.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 217, 218, 219, 299 – naselja SIRČI z zaselkom PAVLIČI, GRADIN, BREZOVICA PRI GRADINU in ABITANTI.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 216, 296, 297, 298 – naselja KOROMAČI-BOŠKINI, BELVEDUR, TOPOLOVEC z zaselkoma HRVOJI in ŽRNJOVEC in naselje MOČUNIGI.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
7. KRAJEVNA SKUPNOST HRVATINI – CREVATINI
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti HRVATINI – CREVATINI se oblikujejo 3 volilne enote.
1. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 281, 282, 283, 350, 369 – deli naselja HRVATINI in naselja KOLOMBAN, BARIŽONI in CEREJ.
V 1. volilni enoti se voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 248, 250, 284, 368 – deli naselja HRVATINI in naselje PREMANČAN.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
8. KRAJEVNA SKUPNOST KOPER – CENTER – CAPODISTRIA – CENTRO
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti KOPER – CENTER CAPODISTRIA – CENTRO se oblikujejo 3 volilne enote.
1. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 358.
V 1. volilni enoti se voli 6 članov sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 133, 134, 135.
V 2. volilni enoti se voli 6 članov sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
9. KRAJEVNA SKUPNOST MAREZIGE
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti MAREZIGE se oblikuje 6 volilnih enot.
1. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 302 – naselje BABIČI.
V 1. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 306, 307, 308 – naselje MAREZIGE.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 313 – naselje LOPAR.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 309 – naselje MONTINJAN.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti
5. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 213, 214, 314 – naselja BOČAJI, KOZLOVIČI in TRUŠKE.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 215 – naselje TRSEK.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
10. KRAJEVNA SKUPNOST OLMO – PRISOJE
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti OLMO-PRISOJE se oblikuje 6 volilnih enot.
1. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 114, 115, 127, 128, 143, 145, 363.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 113, 116, 117, 122, 146, 147, 351, 352, 353.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 107, 108, 109, 110, 111, 118.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 112, 123, 124, 125, 126, 335, 336 – deli naselja KOPER in naselje ŠALARA z zaselkom PADERNA.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 106, 119, 120, 121, 129.
V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
11. KRAJEVNA SKUPNOST POBEGI – ČEŽARJI
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti POBEGI-ČEŽARJI se oblikujejo 4 volilne enote.
1. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 311, 312, 380 – naselje ČEŽARJI.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 167 – del naselja POBEGI
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 166 – del naselja POBEGI
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 165, 168, 379 – deli naselja POBEGI.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
12. KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti PODGORJE se oblikuje 1 volilna enota.
Volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 227 – naselje PODGORJE.
V volilni enoti Podgorje se voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
13. KRAJEVNA SKUPNOSTI RAKITOVEC
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti RAKITOVEC se oblikuje 1 volilna enota.
Volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 226 – naselje RAKITOVEC.
V volilni enoti Rakitovec se voli 5 članov sveta krajevne skupnosti.
14. KRAJEVNA SKUPNOST SEMEDELA – SEMEDELLA
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti SEMEDELA – SEMEDELLA se oblikujejo 3 volilne enote.
1. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 99, 98, 100.
V 1. volilni enoti se voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 39, 40, 41, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 130, 131, 132, 362.
V 2. volilni enoti se voli 5 članov sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota zajema območje celotne krajevne skupnosti.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
15. KRAJEVNA SKUPNOSTI SVETI ANTON
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti SVETI ANTON se oblikuje 6 volilnih enot.
1. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 180.
V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 183.
V 2. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 181, 182.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 184.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 176, 179.
V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 177, 178, 367.
V 6. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
16. KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOCJAN – SAN CANZIANO
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ŠKOCJAN – SAN CANZIANO se oblikuje 5 volilnih enot.
1. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 138, 139, 140, 141, 142, 144.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 136, 137, 148, 149, 150, 342 – deli naselja KOPER in naselje ŠKOCJAN in TRIBAN.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 338, 339, 340, 355, 356 – naselja BOŠAMARIN in KAMPEL.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 341, 375 – naselje MANŽAN.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
17. KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFIJE
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ŠKOFIJE se oblikuje 6 volilnih enot.
1. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 – naselje SPODNJE ŠKOFIJE.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 285, 286, 287, 357, 373 – naselje ZGORNJE ŠKOFIJE.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 288, 289 – naselje TINJAN z zaselki URBANCI, SLATINE in KOLOMBAR.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 234, 235 – naselje PLAVJE.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 247 – naselje ELERJI.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
18. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ŠMARJE se oblikuje 9 volilnih enot.
1. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 331, 332, 333, 334 – naselja SRGAŠI in GAŽON.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 327, 328, 329, 330 – naselje ŠMARJE.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 315, 326 – naselja DILICI in POMJAN.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 318, 324 – naselja KOŠTABONA in BRIČ.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 319, 320 – naselje PUČE.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 321, 322, 323 – naselje KRKAVČE.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 337, 343 – naselji GRINJAN in GRINTOVEC.
V 7. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
8. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 316 – naselje FJEROGA.
V 8. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti
9. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 317 – naselje ŽUPANČIČI.
V 9. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti
19. KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti VANGANEL se oblikujejo 3 volilne enote.
1. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 304, 305 – naselje VANGANEL.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega sledeč prostorski okoliš (PO-ID): 303 – naselje ČENTUR.
V 2. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 310, 374 – naselje BONINI.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
20. KRAJEVNA SKUPNOST ZA GRADOM – AL CASTELLETTO
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ZA GRADOM – AL CASTELLETTO se oblikujejo 4 volilne enote.
1. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 57, 58, 91, 92.
V 1. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 59, 60, 93, 94.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 54, 55, 56, 90, 361.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
21. KRAJEVNA SKUPNOST ZAZID
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ZAZID se oblikuje 1 volilna enota.
Volilna enota obsega sledeča prostorska okoliša (PO-ID): 197, 198 – naselje ZAZID.
V volilni enoti Zazid se voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
22. KRAJEVNA SKUPNOSTI ŽUSTERNA – GIUSTERNA
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ŽUSTERNA se oblikujejo 4 volilne enote.
1. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 348.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti
2. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 74, 75, 79, 80, 81, 354, 376, 377.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega sledeče prostorske okoliše (PO-ID): 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 83, 359, 360.
V 3. volilni enoti se volijo 4 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti, predstavnik italijanske narodne skupnosti.
II. 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 45/02, 47/02 – popr. in Uradni list RS, št. 65/10).
III. 
Seznam prostorskih okolišev (PO-ID) z ulicami in hišnimi naslovi je objavljen na spletni strani Mestne občine Koper.
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/2018
Koper, dne 28. junija 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’Art. 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03; Gazzetta ufficiale RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L A   D E L I B E R A 
sulla definizione dei seggi elettorali nelle comunità locali presenti nel territorio del Comune città di Capodistria 
N. 040-1/2018
Capodistria, 29 giugno 2018
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Ai sensi dell’art. 19a della Legge sull’autonomia locale (Gazz. uff. RS, nn. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18), dell’art. 109 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazz. Uff. RS, nn. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 e 68/17) nonchè degli artt. 27 e 148 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Boll. uff., nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazz. Uff. RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio Comunale del Comune città di Capodistria ha approvato in data 28 giugno 2018 la seguente
D E L I B E R A 
sulla definizione dei seggi elettorali nelle comunità locali presenti nel territorio del Comune città di Capodistria 
Il presente decreto definisce il numero e l’area dei seggi elettorali nelle comunità locali del Comune città di Capodistria, nonché il numero dei membri dei Consigli delle Comunità locali eletti nei singoli seggi.
1. COMUNITÀ LOCALE DI BERTOKI – BERTOCCHI
Per le elezioni dei membri del Consiglio della Comunità locale di BERTOCCHI vengono formati 4 seggi elettorali.
1. Il 1° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164.
Nel 1° seggio elettorale vengono eletti 5 membri del Consiglio della Comunità locale.
2. Il 2° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 151, 152, 153, 154, 157.
Nel 2° seggio elettorale vengono eletti 4 membri del Consiglio della Comunità locale.
3. Il 3° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 382, 383, 384.
Nel 3° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
4. Il 4° seggio elettorale comprende tutto il territorio della comunità locale.
Nel 4° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale in rappresentanza della comunità nazionale italiana.
2. COMUNITÀ LOCALE DI BORŠT
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di BORŠT vengono formati 3 seggi elettorali.
1. Il 1° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 300 – frazione BORŠT.
Nel 1° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
2. Il 2° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 325 – frazione LABOR.
Nel 2° seggio elettorale vengono eletti 2 membri del Consiglio della Comunità locale.
3. Il 3° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 301 – frazione GLEM.
Nel 3° seggio elettorale vengono eletti 2 membri del Consiglio della Comunità locale.
3. COMUNITÀ LOCALE DI ČRNI KAL
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di ČRNI KAL vengono formati 12 seggi elettorali.
1. Il 1° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 195, 199, – frazioni DOL e ZANIGRAD.
Nel 1° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
2. Il 2° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 294 – frazione HRASTOVLJE.
Nel 2° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
3. Il 3° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 185, 186, 187, 188, 290 – frazz. RIŽANA, CEPKI, ROŽAR, STEPANI e KRNICA.
Nel 3° seggio elettorale vengono eletti 2 membri del Consiglio della Comunità locale.
4. Il 4° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 189, 190, – frazione ČRNI KAL.
Nel 4° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
5. Il 5° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 230 – frazione GABROVICA.
Nel 5° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
6. Il 6° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 231, 232, – frazione OSP.
Nel 6° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
7. Il 7° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 193, 194, e 195 – frazioni BEZOVICA, PODPEČ e BREŽEC PRI PODGORJU
Nel 7° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
8. L’8° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 192 – frazione LOKA.
Nell’8° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
9. Il 9° seggio elettorale (PO-ID 191) comprende la frazione PREDLOKA.
Nel 9° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
10. Il 10° seggio elettorale (PO-ID 344, 345) comprende le frazioni SOCERB e KASTELEC.
Nel 10° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
11. L’11° seggio elettorale (PO-ID 196, 228, 229) comprende le frazioni ČRNOTIČE e PRAPROČE.
Nell’11° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
12. Il 12° seggio elettorale (PO-ID 291) comprende la frazione KORTINE.
Nel 12° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
4. COMUNITÀ LOCALE DI DEKANI
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di DEKANI vengono formati 5 seggi elettorali.
1. Il 1° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 172, 173.
Nel 1° seggio elettorale vengono eletti 2 membri del Consiglio della Comunità locale.
2. Il 2° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 174, 366.
Nel 2° seggio elettorale vengono eletti 2 membri del Consiglio della Comunità locale.
3. Il 3° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 169, 175.
Nel 3° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
4. Il 4° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 171, 365.
Nel 4° seggio elettorale vengono eletti 2 membri del Consiglio della Comunità locale.
5. Il 5° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 170, 364.
Nel 5° seggio elettorale vengono eletti 2 membri del Consiglio della Comunità locale.
5. COMUNITÀ LOCALE GRAČIŠČE
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di GRAČIŠČE vengono formati 13 seggi elettorali.
1. Il 1° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 209 – frazione BUTARI.
Nel 1° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
2. Il 2° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 224 – frazione DVORI.
Nel 2° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
3. Il 3° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 293 – frazione GRAČIŠČE.
Nel 3° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
4. Il 4° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 292, 378 – frazione KUBED.
Nel 4° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
5. Il 5° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 225 – frazione MORAVŽ.
Nel 5° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
6. Il 6° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 210, 349, – frazioni POLETIČI e GALANTIČI.
Nel 6° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
7. Il 7° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 211 – frazione POPETRE.
Nel 7° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
8. L’8° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 201, 202, – frazioni SOČERGA e LUKINI.
Nell’8° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
9. Il 9° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 200 – frazione SMOKVICA.
Nel 9° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
10. Il 10° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 203, 204, 205, 206, 222, 223 – frazioni PISARI, ŠEKI, OLIKA, PERAJI, KARLI e MARŠIČI.
Nel 10° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
11. L’11° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 295 – frazione TREBEŠE.
Nell’11° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
12. Il 12° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 207, 208, – frazioni SOKOLIČI e TULJAKI.
Nel 12° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
13. Il 13° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 212 – frazione ZABAVLJE.
Nel 13° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
6. COMUNITÀ LOCALE DI GRADIN
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di GRADIN vengono formati 3 seggi elettorali.
1. Il 1° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 220, 221 – frazione PREGARA con gli abitati BUŽELI, KRIŠTIJI, REPAREC, BREŽINARI, TUNIŠI e SV. SIMON.
Nel 1° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
2. Il 2° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 217, 218, 219, 299 – frazioni SIRČI con l’abitato PAVLIČI, GRADIN, BREZOVICA PRI GRADINU e ABITANTI.
Nel 2° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
3. Il 3° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 216, 296, 297, 298 – frazioni KOROMAČI-BOŠKINI, BELVEDUR, TOPOLOVEC con gli abitati HRVOJI e ŽRNJOVEC, nonché la frazione MOČUNIGI.
Nel 3° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
7. COMUNITÀ LOCALE HRVATINI – CREVATINI
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di HRVATINI – CREVATINI vengono formati 3 seggi elettorali.
1. Il 1° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 281, 282, 283, 350, 369 – zone della frazione HRVATINI e le frazioni KOLOMBAN, BARIŽONI e CEREJ.
Nel 1° seggio elettorale vengono eletti 7 membri del Consiglio della Comunità locale.
2. Il 2° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 248, 250, 284, 368 – zone della frazione HRVATINI e la frazione PREMANČAN.
Nel 2° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
3. Il 3° seggio elettorale comprende tutto il territorio della COMUNITÀ LOCALE.
Nel 3° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale in rappresentanza della Comunità nazionale italiana.
8. COMUNITÀ LOCALE DI KOPER – CENTER – CAPODISTRIA – CENTRO
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di KOPER – CENTER CAPODISTRIA – CENTRO vengono formati 3 seggi elettorali.
1. Il 1° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 358.
Nel 1° seggio elettorale vengono eletti 6 membri del Consiglio della Comunità locale.
2. Il 2° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 133, 134, 135.
Nel 2° seggio elettorale vengono eletti 6 membri del Consiglio della Comunità locale.
3. Il 3° seggio elettorale comprende tutto il territorio della COMUNITÀ LOCALE.
Nel 3° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale in rappresentanza della Comunità nazionale italiana.
9. COMUNITÀ LOCALE DI MAREZIGE
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di MAREZIGE vengono formati 6 seggi elettorali.
1. Il 1° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 302 – frazione BABIČI.
Nel 1° seggio elettorale vengono eletti 2 membri del Consiglio della Comunità locale.
2. Il 2° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 306, 307, 308 – frazione MAREZIGE.
Nel 2° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
3. Il 3° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 313 – frazione LOPAR.
Nel 3° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
4. Il 4° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 309 – frazione MONTINJAN.
Nel 4° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
5. Il 5° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 213, 214, 314 – frazioni BOČAJI, KOZLOVIČI e TRUŠKE.
Nel 5° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
6. Il 6° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 215 – frazione TRSEK.
Nel 6° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
10. COMUNITÀ LOCALE DI OLMO-PRISOJE
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di OLMO-PRISOJE vengono formati 6 seggi elettorali.
1. Il 1° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 114, 115, 127, 128, 143, 145, 363.
Nel 1° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
2. Il 2° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 113, 116, 117, 122, 146, 147, 351, 352, 353.
Nel 2° seggio elettorale vengono eletti 2 membri del Consiglio della Comunità locale.
3. Il 3° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 107, 108, 109, 110, 111, 118.
Nel 3° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
4. Il 4° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 112, 123, 124, 125, 126, 335, 336 – zone della frazione CAPODISTRIA e la frazione SALARA con l’abitato PADERNA.
Nel 4° seggio elettorale vengono eletti 2 membri del Consiglio della Comunità locale.
5. Il 5° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 106, 119, 120, 121, 129.
Nel 5° seggio elettorale vengono eletti 2 membri del Consiglio della Comunità locale.
6. Il 6° seggio elettorale comprende tutto il territorio della COMUNITÀ LOCALE.
Nel 6° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale in rappresentanza della Comunità nazionale italiana.
11. COMUNITÀ LOCALE DI POBEGI-ČEŽARJI
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di POBEGI-ČEŽARJI vengono formati 4 seggi elettorali.
1. Il 1° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 311, 312, 380 – frazione ČEŽARJI.
Nel 1° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
2. Il 2° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 167 – zone della frazione POBEGI.
Nel 2° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
3. Il 3° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 166 – zone della frazione POBEGI.
Nel 3° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
4. Il 4° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 165, 168, 379 – frazione POBEGI.
Nel 4° seggio elettorale vengono eletti 2 membri del Consiglio della Comunità locale.
12. COMUNITÀ LOCALE DI PODGORJE
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di PODGORJE viene formato 1 seggio elettorale.
Il seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 227 – frazione PODGORJE.
Nel seggio elettorale Podgorje vengono eletti 7 membri del Consiglio della Comunità locale.
13. COMUNITÀ LOCALE DI RAKITOVEC
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di RAKITOVEC viene formato 1 seggio elettorale.
Il seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 226 – frazione RAKITOVEC.
Nel seggio elettorale Rakitovec vengono eletti 5 membri del Consiglio della Comunità locale.
14. COMUNITÀ LOCALE DI SEMEDELA – SEMEDELLA
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di SEMEDELA – SEMEDELLA vengono formati 3 seggi elettorali.
1. Il 1° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 99, 98, 100.
Nel 1° seggio elettorale vengono eletti 7 membri del Consiglio della Comunità locale.
2. Il 2° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 39, 40, 41, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 130, 131, 132, 362.
Nel 2° seggio elettorale vengono eletti 5 membri del Consiglio della Comunità locale.
3. Il 3° seggio elettorale comprende tutto il territorio della COMUNITÀ LOCALE.
Nel 3° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale in rappresentanza della Comunità nazionale italiana.
15. COMUNITÀ LOCALE DI SVETI ANTON
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di SVETI ANTON vengono formati 6 seggi elettorali.
1. Il 1° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 180.
Nel 1° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
2. Il 2° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 183.
Nel 2° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
3. Il 3° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 181, 182.
Nel 3° seggio elettorale vengono eletti 2 membri del Consiglio della Comunità locale.
4. Il 4° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 184.
Nel 4° seggio elettorale vengono eletti 2 membri del Consiglio della Comunità locale.
5. Il 5° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 176, 179.
Nel 5° seggio elettorale vengono eletti 2 membri del Consiglio della Comunità locale.
6. Il 6° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 177, 178, 367.
Nel 6° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
16. COMUNITÀ LOCALE DI ŠKOCJAN – SAN CANZIANO
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di ŠKOCJAN – SAN CANZIANO vengono formati 5 seggi elettorali.
1. Il 1° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 138, 139, 140, 141, 142, 144.
Nel 1° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
2. Il 2° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 136, 137, 148, 149, 150, 342 – zone della frazione CAPODISTRIA e le frazioni SAN CANZIANO e TRIBANO.
Nel 2° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
3. Il 3° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 338, 339, 340, 355, 356 – frazioni BOSSAMARINO e CAMPEL.
Nel 3° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
4. Il 4° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 341, 375, – frazione MANŽAN.
Nel 4° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
5. Il 5° seggio elettorale comprende tutto il territorio della COMUNITÀ LOCALE.
Nel 5° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale in rappresentanza della Comunità nazionale italiana.
17. COMUNITÀ LOCALE DI ŠKOFIJE
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di ŠKOFIJE vengono formati 6 seggi elettorali.
1. Il 1° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 – frazione SPODNJE ŠKOFIJE.
Nel 1° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
2. Il 2° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 285, 286, 287, 357, 373 – frazione ZGORNJE ŠKOFIJE.
Nel 2° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
3. Il 3° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 288, 289 – frazione TINJAN con gli abitati URBANCI, SLATINE e KOLOMBAR.
Nel 3° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
4. Il 4° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 234, 235 – frazione PLAVJE.
Nel 4° seggio elettorale vengono eletti 2 membri del Consiglio della Comunità locale.
5. Il 5° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 247 – frazione ELERJI.
Nel 5° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
6. Il 6° seggio elettorale comprende tutto il territorio della COMUNITÀ LOCALE.
Nel 6° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale in rappresentanza della Comunità nazionale italiana.
18. COMUNITÀ LOCALE DI ŠMARJE
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di ŠMARJE vengono formati 9 seggi elettorali.
1. Il 1° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 331, 332, 333, 334 – frazioni SRGAŠI e GAŽON.
Nel 1° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
2. Il 2° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 327, 328, 329, 330 – frazione ŠMARJE.
Nel 2° seggio elettorale vengono eletti 2 membri del Consiglio della Comunità locale.
3. Il 3° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 315, 326, – frazioni DILICI e POMJAN.
Nel 3° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
4. Il 4° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 318, 324, – frazioni KOŠTABONA e BRIČ.
Nel 4° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
5. Il 5° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 319, 320 – frazione PUČE.
Nel 5° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
6. Il 6° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 321, 322, 323 – frazione KRKAVČE.
Nel 6° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
7. Il 7° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 337, 343, – frazioni GRINJAN e GRINTOVEC.
Nel 7° seggio elettorale vengono eletti 2 membri del Consiglio della Comunità locale.
8. L’8° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 316 – frazione FJEROGA.
Nell’8° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
9. Il 9° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 317 – frazione ŽUPANČIČI.
Nel 9° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
19. COMUNITÀ LOCALE DI VANGANEL
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di VANGANEL vengono formati 3 seggi elettorali.
1. Il 1° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 304, 305 – frazione VANGANEL.
Nel 1° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
2. Il 2° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 303 – frazione ČENTUR.
Nel 2° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale.
3. Il 3° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 310, 374 – frazione BONINI.
Nel 3° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
20. COMUNITÀ LOCALE DI ZA GRADOM – AL CASTELLETTO
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di ZA GRADOM – AL CASTELLETTO vengono formati 4 seggi elettorali.
1. Il 1° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 57, 58, 91, 92.
Nel 1° seggio elettorale vengono eletti 2 membri del Consiglio della Comunità locale.
2. Il 2° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 59, 60, 93, 94.
Nel 2° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
3. Il 3° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 54, 55, 56, 90, 361.
Nel 3° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
4. Il 4° seggio elettorale comprende tutto il territorio della COMUNITÀ LOCALE.
Nel 4° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale in rappresentanza della Comunità nazionale italiana.
21. COMUNITÀ LOCALE DI ZAZID
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di ZAZID viene formato 1 seggio elettorale.
Il seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 197, 198 – frazione ZAZID.
Nel seggio elettorale di Zazid vengono eletti 7 membri del Consiglio della Comunità locale.
22. COMUNITÀ LOCALE DI ŽUSTERNA – GIUSTERNA
Per le elezioni del Consiglio della Comunità locale di ŽUSTERNA vengono formati 4 seggi elettorali.
1. Il 1° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 348.
Nel 1° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
2. Il 2° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 74, 75, 79, 80, 81, 354, 376, 377.
Nel 2° seggio elettorale vengono eletti 3 membri del Consiglio della Comunità locale.
3. Il 3° seggio elettorale comprende le seguenti frazioni (PO-ID): 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 83, 359, 360.
Nel 3° seggio elettorale vengono eletti 4 membri del Consiglio della Comunità locale.
4. Il 4° seggio elettorale comprende tutto il territorio della COMUNITÀ LOCALE.
Nel 4° seggio elettorale viene eletto 1 membro del Consiglio della Comunità locale in rappresentanza della Comunità nazionale italiana.
II 
All’entrata in vigore della presente delibera cessa di avere efficacia la Deliberazione sulla determinazione del numero di membri ai consigli delle comunità, come pure della definizione dei seggi elettorali nelle comunità locali presenti nel territorio del Comune città di Capodistria (Boll. Uff. nn. 45/02, 47/02 – e succ. modif. e Gazz. uff. RS, num. 65/10).
III 
L’elenco dei numeri identificativi delle frazioni (PO-ID) con specificate le vie e i numeri civici interessati è reso pubblico sul sito internet del Comune città di Capodistria.
IV 
La presente Delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 040-1/2018
Capodistria, 28 giugno 2018
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti