Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2446. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča, stran 7942.

  
Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 163. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) ter 12. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) objavljam
P O Z I V 
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča 
Predsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije me je 20. junija 2018 obvestila, da ji 18. decembra 2018 poteče mandat. Na tej podlagi objavljam poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča.
Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let.
Predlogi možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti ter dokazila o izpolnjevanju pogojev. Po tem, ko bom sprejel odločitev o izboru kandidata/kandidatov za ustavnega sodnika in pred glasovanjem v državnem zboru, je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata/predlaganih kandidatov.
Predloge možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča je treba poslati najkasneje do 14. septembra 2018 na naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Št. 003-03-5/2018-2
Ljubljana, dne 13. julija 2018
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost