Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2300. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju kamnoloma Pleše, stran 7310.

  
Na podlagi 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 ZUreP-2) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 21. redni seji dne 14. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju kamnoloma Pleše 
1. člen 
(namen sprejetja ukrepov) 
Ta odlok določa začasne ukrepe za zavarovanje prostora za območje kamnoloma Pleše. Namen sprejetja začasnih ukrepov je zavarovanje urejanja prostora pred posegi, s katerimi bi bilo onemogočeno ali oteženo izvajanje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica po njegovem sprejemu.
2. člen 
(podlaga predvidene prostorske ureditve) 
Sprejem predvidene prostorske ureditve je predviden s Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 35/16).
3. člen 
(območje začasnih ukrepov) 
Območje ukrepov obsega naslednje parcele, vse k.o. Lanišče:
– Deli parcel: 2785/7, 2790/2, 2942/2, 2795, 2748/2, 2790/1, 2785/10
– Parcele v celoti: 2786/1, 2789/2, 2785/3, 2788/1, 2762/3, 2762/2, 2789/1, 2787/2, 2785/2, 2788/2, 2784/2.
Prikaz območja začasnih ukrepov:
Slika 1
V primeru odstopanja tekstualnega dela iz prvega odstavka tega člena in grafičnega dela iz drugega odstavka tega člena velja zemljiško katastrsko stanje v območju, določenem v grafičnem delu odloka.
4. člen 
(vrste začasnih ukrepov) 
Na območju iz 3. člena tega odloka je prepovedana parcelacija zemljišč in promet z njimi, urejanje trajnih nasadov ter izvajanje gradenj.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena so na območju začasnih ukrepov dovoljene:
– gradnje s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura;
– rekonstrukcije objektov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje objektov in za bivanje in delo prebivalcev na teh območjih;
– geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo predvidenega prostorskega akta oziroma njegovih sprememb in dopolnitev;
– izvajanje gradenj, ki so bile v času uveljavitve že dovoljene z dokončnim gradbenim dovoljenjem.
5. člen 
(čas veljavnosti začasnih ukrepov) 
Začasni ukrepi veljajo največ štiri leta od uveljavitve tega odloka oziroma največ eno leto od uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica.
Če na posameznih zemljiških parcelah iz prvega odstavka 3. člena tega odloka prenehajo razlogi iz 1. člena tega odloka, lahko občinski svet sprejme spremembe tega odloka in ukine enega ali več začasnih ukrepov določenih v tem odloku.
6. člen 
(pričetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2018
Škofljica, dne 14. junija 2018
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti