Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2296. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijske cone Šentjur (EUP ŠE119) z okoljskim poročilom, stran 7307.

  
Na podlagi tretjega odstavka 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – UPB) Občina Šentjur objavlja
J A V N O   N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijske cone Šentjur (EUP ŠE119) z okoljskim poročilom 
I. 
Občina Šentjur obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijske cone Šentjur (EUP ŠE119) kot spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta industrijske cone Šentjur (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 86/06); v nadaljevanju OPPN IC Šentjur, ki ga je izdelalo podjetje RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA d.o.o., Domžale (št. proj. 12/2017, junij 2018) in Okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja za OPPN Industrijske cone Šentjur (EUP ŠE119), ki ga je izdelalo podjetje IPSUM, okoljske investicije, d.o.o. (št. proj. 330/18, junij 2018); v nadaljevanju okoljsko poročilo.
II. 
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 29. 6. 2018 do 30. 7. 2018 v prostorih Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur in bo na vpogled v času uradnih ur. Gradivo dopolnjenega osnutka OPPN IC Šentjur in okoljskega poročila bo dostopno tudi na spletni strani Občine Šentjur www.sentjur.si.
Javna obravnava gradiva bo 4. 7. 2018, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Šentjur (pritličje levo), Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
III. 
Območje OPPN IC Šentjur obsega naslednje parcele:
– k.o. Šentjur: 966, 967, 986, 987, 991, 992, 995, 996, 1000, 1006, 1008, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017, 1029, 1032, 1037, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1359, 1398, 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1001/4, 1001/5, 1001/6, 1001/7, 1001/8, 1002/1, 1002/2, 1002/3, 1002/4, 1002/5, 1003/10, 1003/5, 1003/6, 1003/7, 1003/8, 1003/9, 1004/2, 1004/3, 1004/5, 1005/2, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/9, 1010/1, 1010/10, 1010/11, 1010/12, 1010/12, 1010/13, 1010/14, 1010/15, 1010/16, 1010/17, 1010/18, 1010/2, 1010/6, 1010/8, 1011/1, 1011/10, 1011/13, 1011/16, 1011/18, 1011/19, 1011/2, 1011/20, 1011/22, 1011/23, 1011/25, 1011/26, 1011/28, 1011/29, 1011/3, 1011/30, 1011/31, 1011/32, 1011/33, 1011/34, 1011/35, 1011/36, 1011/39, 1011/40, 1011/42, 1011/44, 1011/45, 1011/46, 1011/47, 1011/48,1011/49, 1011/5, 1011/50, 1011/51, 1011/52, 1011/53, 1011/54, 1011/55, 1011/6, 1011/7, 1011/8, 1011/9, 1014/10, 1014/2, 1014/3, 1014/5, 1014/7, 1014/8, 1014/9, 1018/1, 1018/2, 1018/3, 1018/4, 1019/4, 1019/5, 1019/6, 1019/7, 1019/8, 1020/11, 1020/12, 1020/2, 1020/5, 1020/6, 1020/8, 1020/9, 1022/2, 1022/4, 1022/5, 1023/2, 1023/4, 1023/5, 1023/6, 1023/7, 1024/1, 1024/2, 1024/3, 1025/10, 1025/2, 1025/4, 1025/5, 1025/7, 1025/8, 1025/9, 1026/2, 1026/4, 1026/5, 1026/6, 1026/7, 1027/1, 1027/10, 1027/11, 1027/12, 1027/13, 1027/16, 1027/17, 1027/18, 1027/19, 1027/2, 1027/21, 1027/22, 1027/23, 1027/24, 1027/25, 1027/26, 1027/27, 1027/3, 1027/5, 1027/6, 1027/8, 1027/9, 1028/1, 1028/2, 1028/3, 1030/1, 1030/2, 1033/1, 1033/2, 1033/3, 1033/4, 1033/5, 1033/6, 1033/7, 1034/1, 1034/2, 1034/3, 1034/4, 1035/1, 1035/10, 1035/2, 1035/3, 1035/4, 1035/5, 1035/7, 1035/8, 1035/9, 1036/3, 1036/4, 1036/5, 1038/2, 1038/3, 1038/4, 1039/3, 1039/4, 1040/3, 1040/4, 1041/1, 1041/2, 1041/3, 1052/1, 1052/2, 1053/11, 1053/4, 1338/1, 1338/4, 1375/11, 1375/5, 1375/6, 1375/7, 1375/8, 1378/1, 1378/2, 968/1, 969/1, 970/1, 973/4, 974/1, 979/2, 980/1, 981/1, 981/10, 981/11, 981/12, 981/13, 981/14, 981/15, 981/17, 981/19, 981/2, 981/22, 981/23, 981/24, 981/25, 981/26, 981/27, 981/28, 981/29, 981/30, 981/31, 981/32, 981/33, 981/34, 981/35, 981/36, 981/37, 981/38, 981/39, 981/4, 981/40, 981/41, 981/42 981/43, 981/44, 981/45, 981/5, 981/6, 982/1, 982/3, 983/1, 983/3, 984/1, 984/2, 985/1, 985/2, 988/1, 989/1, 989/2, 990/1, 990/2, 990/4, 990/5, 993/1,993/2, 993/3, 994/1, 994/2, 997/2, 997/3, 997/4, 997/5, 998/1, 998/2, 998/3, 998/5, 998/6, 998/7, 999/1, 999/2, 999/3,
– k.o. Rifnik: 100, 105/2, 105/5, 105/6, 105/7, 105/8, 270/4, 271/1, 88/1, 88/10, 88/11, 88/12, 88/2, 88/4, 88/6, 88/7, 88/8, 88/9, 93/2, 93/4, 96/1, 96/11, 96/13, 96/14, 96/15, 96/16, 96/17, 96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 96/22, 96/23, 96/24, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 98/10, 98/24, 98/25, 98/3, 98/4, 98/5, 98/6, 98/9, 99/1, 99/2, 99/4, 99/5,
– k.o. Tratna: 126, 1724, 4/3, 4/8, 127/10, 127/14, 127/15, 127/16, 127/17, 127/19, 127/2, 127/20, 127/21, 127/22, 127/23, 127/24, 127/25, 127/26, 127/27, 127/28, 127/3, 127/7, 127/8, 127/9, 129/1, 129/10, 129/11, 129/12, 129/14, 129/15, 129/18, 129/19, 129/20, 129/23, 129/24, 129/8, 129/9, 130/1, 130/3, 130/4, 131/1, 131/11, 131/3, 131/5, 131/6, 131/7, 131/9, 132/2, 132/4, 133/1, 134/10, 134/11, 134/4, 134/5, 1500/3, 47/1, 47/8, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 72/2, 72/4, 85/1, 85/2, 87/6.
IV. 
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek OPPN IC Šentjur in okoljsko poročilo. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 30. 7. 2018 podajo pisno na mestu javne razgrnitve, lahko pa se pošljejo na naslov Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev OPPN IC Šentjur in okoljsko poročilo« oziroma na elektronski naslov: Obcina.Sentjur@sentjur.si Pripombe in predloge se lahko poda tudi pisno ali ustno na zapisnik na javnih obravnavah.
Občina bo pripombe in predloge preučila, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.
VI. 
Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Šentjur www.sentjur.si in v Uradnem listu Republike Slovenije, ter velja z dnevom objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-15/2017(261)
Šentjur, dne 18. junija 2018
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti