Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2278. Odlok o določitvi turistične takse v Občini Ribnica, stran 7295.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 116. člena Statuta Občine Ribnica(Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 18. redni seji dne 14. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi turistične takse v Občini Ribnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Odlok o določitvi turistične takse v Občini Ribnica(v nadaljevanju: odlok) določa višino turistične takse, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih na območju Občine Ribnica.
2. člen 
(višina turistične takse) 
(1) Višina turistične taksa za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,20 eura.
(2) V znesek iz prejšnjega odstavka ni vključena promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska turistične takse in se na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma, začne pobirati 1. januarja 2019.
3. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinski turistični taksi (Uradni list RS, št. 29/99).
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati v petnajstih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2018
Ribnica, dne 14. junija 2018
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti