Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2277. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Radeče, stran 7294.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/11, 28/11, 98/13) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 22. redni seji dne 20. 6. 2018 sprejel
S K L E P 
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Radeče 
1. člen 
S tem sklepom se določijo upravičenci, kriteriji in višina sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za volitve župana in volitve članov v Občinski svet Občine Radeče v letu 2018.
2. člen 
(1) Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
(2) Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen 
(1) Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
(2) Če pride do drugega kroga glasovanja sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
5. člen 
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Radeče v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 64/14).
Št. 041-4/2018
Radeče, dne 20. junija 2018
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti