Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2260. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti, stran 7248.

  
Na podlagi 35. in 36. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško na 32. seji dne 14. 6. 2018 sprejel
S K L E P 
o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti 
I. 
Občinski svet občine Krško imenuje Posebno občinsko volilno komisijo za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti v sestavi:
Predsednik komisije: Andrej Sluga, univ.dipl.prav., Stolovnik 75, Brestanica;
Namestnica predsednika: Simona Lubšina, univ. dipl. prav., Ulica 11. novembra 37, Leskovec pri Krškem;
Članica I.: Marina Novak Rabzelj, Sremiška 2, Krško;
Namestnik članice I.: Janez Avguštin, Mali Podlog 5, Leskovec pri Krškem;
Članica II.: Špela Zorič, Blatno 11, Globoko;
Namestnik članice II.: Franc Unetič, Gorica 19, Leskovec pri Krškem;
Član III.: Josip Hudorovac, Kerinov Grm 11, Leskovec pri Krškem;
Namestnik člana III.: Miran Jurkovič, Kerinov Grm 17, Leskovec pri Krškem;
za mandatno obdobje štirih let.
II. 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/2018-O305
Krško, dne 14. junija 2018
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti