Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2258. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško, stran 7247.

  
Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško na 32. seji dne 14. 6. 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško 
1. člen
Cene dnevnih programov (6–9 ur) predšolske vzgoje v vrtcih Občine Krško od 1. 9. 2018 dalje znašajo:
v EUR
Vrtec
Starostna skupina 1–3 let
Starostna skupina 3–4 let
Kombinirani oddelki
Starostna skupina 3–6 let
Razvojni oddelek
1. Brestanica
584,89
405,09
366,48
2. Koprivnica
650,09
469,89
3. Krško
549,27
401,82
480,29
384,13
1.283,31
4. Leskovec
531,00
383,28
421,16
376,81
5. Podbočje
545,08
412,82
434,19
380,01
6. Raka
550,77
389,87
351,92
7. Senovo
518,60
379,76
399,41
352,08
2. člen 
Cene programov so oblikovane na podlagi metodologije, kot izhaja iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnova za določanje in obračunavanje plačil se določi na podlagi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško.
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Centri za socialno delo odločajo o pravici do znižanja plačila za programe vrtcev po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo (znižano plačilo vrtca), glede na uvrstitev v dohodkovni razred.
3. člen 
Stroški živil za prehrano otrok v vrtcih Občine Krško znašajo 2,07 EUR na otroka na dan.
4. člen 
Vrtec staršem zaračuna 4,75 EUR za vsako začeto uro zamude v naslednjih primerih:
– ko starši ob zaključku poslovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka,
– kadar je otrok v vrtcu več kot 9 ur dnevno.
5. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2018.
Št. 605-4/2018 O704
Krško, dne 14. junija 2018
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti