Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2254. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kočevje, stran 7211.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 36. redni seji dne 21. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Kočevje 
1. člen 
(vsebina) 
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kočevje (v nadaljevanju: odlok) določa višino turistične takse, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih na območju občine.
2. člen 
(namenski vir) 
Turistična taksa je namenski prihodek občine, ki se namenja za promocijske dejavnosti s področja turizma.
3. člen 
(višina turistične takse) 
(1) Višina turistične takse za prenočitev na dan se določi v znesku 1,50 eura.
(2) V znesek iz prejšnjega odstavka ni vključena promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska turistične takse in se na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje turizma, začne pobirati 1. januarja 2019.
4. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
Oprostitev plačila turistične in posledično promocijske takse velja v višini in za zavezance kot je to opredeljeno s prvim in drugim odstavkom 18. člena ZSRT-1.
5. člen 
(nadzor) 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Kočevje, Kostel in Osilnica, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
6. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 45/05).
7. člen 
(začetek uveljavitve) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. julijem 2018.
Št. 007-4/2018-622
Kočevje, dne 22. junija 2018
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti