Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2246. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o številu članov v svetih krajevnih skupnosti in o volilnih enotah za volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica, stran 7203.

  
Na podlagi 18., 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 16. ter 58. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 27. seji dne 14. 6. 2018 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o številu članov v svetih krajevnih skupnosti in o volilnih enotah za volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave časopisa Snežnik, 22. 9. 1998 in št. 6, 18. 10. 2006)
1. člen
V Sklepu o številu članov v svetih krajevnih skupnosti in o volilnih enotah za volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave časopisa Snežnik, 22. 9. 1998 in št. 6, 18. 10. 2006), se doda nov 1. člen, ki določa število članov in volilno enoto za volitve članov sveta krajevne skupnosti Bač, ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
Nov 1. člen se glasi:
»1. člen 
1. Svet krajevne skupnosti BAČ šteje 3 člane.
2. Za volitve članov krajevne skupnosti se oblikuje volilna enota, ki obsega območje naselja BAČ, voli se 3 člane za svet KS.«
2. člen 
Spremeni se 8. člen (po preštevilčenju 9. člen), ki določa število članov sveta krajevne skupnosti KNEŽAK, tako da se glasi:
»1. Svet krajevne skupnosti KNEŽAK šteje 6 članov.
2. Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikujeta 2 volilni enoti:
1. volilna enota, ki obsega območje naselja KNEŽAK, voli se 3 člane za svet KS;
2. volilna enota, ki obsega območje naselja KORITNICE, voli se 3 člane za svet KS.«
3. člen 
Določbi 1. in 2. člena teh sprememb in dopolnitev lahko v skladu z drugim odstavkom 18. člena Zakona o lokalni samoupravi začneta veljati šele po izteku mandata sveta krajevne skupnosti za obdobje 2014–2018 in se ju upošteva pri izvedbi volitev v svete krajevnih skupnosti za mandat 2018–2022.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/2006
Ilirska Bistrica, dne 14. junija 2018
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti