Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2230. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave tretje spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Liko Vrhnika d.d. v Borovnici, stran 7178.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr. ZUPUDPP), 43/10 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13) v povezavi s 3. točko 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) sprejme župan Občine Borovnica
S K L E P 
o spremembi Sklepa o začetku priprave tretje spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Liko Vrhnika d.d. v Borovnici 
1. člen 
Spremeni se 1. točka 2. člena (območje sprememb in dopolnitev UN), ki se glasi:
»Območje UN se nahaja v naselju Borovnica in obsega zemljišča parcelna št.:
2080/76, 302/4, 302/5, 314/7, 314/8, 3586/21, 3586/22, 3586/23, 3586/24, 3586/25, 3586/26, 3586/27, 3586/28, 3586/29, 3586/30, 3586/31, 3586/32, 3586/33, 3586/34, 3586/35, 3586/36, 3586/37, 3586/39, 3586/40, 3586/41, 3586/43, 3586/44, 3586/45, 3586/46, 3586/47, 3586/48, 3586/49, 3586/50, 3586/51, 3586/52, 3586/53, 3586/55, 3586/56, 3586/57, 3586/58, 3586/59, 3586/61, 3586/62, 3586/63, 3586/65, 3586/66, 3586/67, 3586/68, 3586/69, 3586/70, 3586/71, 3586/72, 3586/73, 3586/74, 3586/75, 3586/76, 3586/77, 3586/78, 3586/79, 3643/1, 3643/2, 3644/2, 428/10, 428/11, 429/4 vse k.o. Borovnica, s skupno površino 58.795,00 m2
2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Borovnica – www.borovnica.si
Št. 3500-0001/2018-2
Borovnica, dne 14. junija 2018
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti