Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2223. Dopolnitve Statuta Notarske zbornice Slovenije, stran 7165.

  
Na podlagi drugega odstavka 108. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13) je skupščina Notarske zbornice Slovenije dne 15. 3. 2018 sprejela
D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Notarske zbornice Slovenije 
1. člen
V Statutu Notarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 18/95, 66/96, 30/02, 30/03, 73/04 – ZN-C, 115/06 – ZN-E in 44/07) se v 19. členu za 22. točko doda nova 23. točka, ki se glasi:
»23. sprejema pravilnik o delovanju komisije za etična vprašanja ter imenuje in razrešuje člane komisije za etična vprašanja in člane častnega razsodišča.«.
Dosedanja 23. točka postane 24. točka.
2. člen 
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:
»Notarski vestnik 
35.a člen 
Zbornica izdaja strokovno glasilo Notarski vestnik.
Postopek izdajanja glasila Notarski vestnik se podrobneje opredeli z aktom, ki ga sprejme Skupščina.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Te dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-136/2018
Ljubljana, dne 18. maja 2018
EVA 2018-2030-0026
Sonja Kralj l.r.
Predsednica 
Notarske zbornice Slovenije 
K tem dopolnitvam statuta je dala Vlada Republike Slovenije na seji dne 29. maja 2018 soglasje št. 01404-1/2018/3.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti