Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2199. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja, stran 7113.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 32. redni seji dne 14. 6. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja 
1. 
Ukine se status javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja na nepremičninah:
– parc. št. 17/6, 988/2, 988/4, 987/7 in 989 k.o. 2141 Podljubelj,
– parc. št. 984/3, 984/5, 984/7 in 984/9 k.o. 2142 Lom pod Storžičem,
– parc. št. 239/5, 868, 874/3, 273/2, 272/2, 271/2, 563/2, 559/2, 554/2, 236/2, 870/1 k.o. 2147 Križe,
– parc. št. 628/7, 628/10, 645/1, 656, 660, 661 k.o. 2149 Žiganja vas,
– parc. št. 874/5 k.o. 2147 Križe.
2. 
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja. Nepremičnine iz prve do četrte alineje 1. točke tega sklepa postanejo last Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-56/2018/2(206)
Tržič, dne 18. junija 2018
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.