Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2197. Sklep o ukinitvi Dravske banovine, stran 7111.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 30. redni seji dne 19. 6. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi Dravske banovine 
I. 
Ukine se status Dravske banovine na naslednji nepremičnini:
a) parcelna št. 2842/2 k.o. 1462 – Zbure (ID 377950).
II. 
Pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161000.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2018-13
Šmarjeta, dne 20. junija 2018
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.