Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2196. Odlok o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice, stran 7111.

  
Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 30. redni seji dne 19. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice 
1. člen 
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice, ki jo plačujejo vlagatelji pobud.
2. člen 
Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora iz prejšnjega odstavka znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 300,00 EUR,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora 200,00 EUR.
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0009/2018-3
Šmarjeta, dne 20. junija 2018
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.