Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2182. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1228 – Sopote, stran 7084.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 odl. US, 120/06 odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-2, 20/11 – odl. US, 57/12) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 17/16, 32/18) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 23. redni seji dne 7. 6. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1228 – Sopote 
1. 
S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičnini, parc. št. 1186/10, površine 524 m2, parc. št. 1186/11, površine 112 m2 in parc. št. 1186/13, površine 97 m2, vse k. o. 1228 – Sopote. Za navedene parcele se vpiše lastninska pravica za Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matična številka 5883997 000.
2. 
Pristojno Okrajno sodišče na predlog Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Podčetrtek na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Podčetrtek, bo za navedeno nepremičnino sklenjen pravni posel po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
3. 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0178/2018
Podčetrtek, dne 8. junija 2018
 
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.