Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2174. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 7042.

  
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 23. seji dne 6. 6. 2018 sprejel naslednji
S K L E P 
Na nepremičnini v lasti Občine Mežica
– katastrska občina 889 Mežica parcela 966/7 (ID 6860781)
se ukine status grajenega javnega dobra in se iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II 
Po izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra iz zemljiške knjige, ostane pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa vknjižena lastninska pravica na ime in v korist: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, matična št.: 5883610000, do celote (1/1).
III 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0020/2018
Mežica, dne 6. junija 2018
 
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost