Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2171. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Mežica, stran 7040.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 23. redni seji dne 6. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Mežica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Mežica (v nadaljevanju: odlok) določa višino turistične in promocijske takse ter postopke pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse.
(2) Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih na območju Občine Mežica.
II. VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
2. člen 
(višina turistične takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,00 eur, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,25 eur, skupna višina obeh taks znaša 1,25 eur na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, turistična taksa znaša 0,50 eur za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,13 eur, skupna višina obeh taks znaša 0,63 eur na osebo na dan.
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 
3. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 2. člena tega odloka so pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, dolžni nakazati na poseben račun Občine Mežica, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 82/98).
5. člen 
(uveljavitev nove turistične in promocijske takse) 
Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 82/98), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2018
Mežica, dne 6. junija 2018
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost