Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2166. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 7037.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 26. seji dne 13. junija 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 979/1 k.o. 1038 Plazovje (ID 4362692) – zemljišče v izmeri 269 m2.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-22/2018-10503
Laško, dne 13. junija 2018
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.