Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2164. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 7035.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/14 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevice na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 17. redni seji dne 14. 6. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra 
1. člen 
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah s parcelnimi številkami:
– 1761 (ceste in pota) v izmeri 5.525 m2, k.o. Kostanjevica
– 1764/7 (ceste in pota) v izmeri 8.191 m2, k.o. Kostanjevica
– 1760/7 (ceste in pota) v izmeri 56 m2, k.o. Kostanjevica
– 1764/8 (ceste in pota) v izmeri 57 m2, k.o. Kostanjevica
– 1760/12 (ceste in pota) v izmeri 449 m2, k.o. Kostanjevica
– 1760/11 (ceste in pota) v izmeri 54 m2, k.o. Kostanjevica
– 1764/2 (ceste in pota) v izmeri 645 m2, k.o. Kostanjevica
– 1749/6 (ceste in pota) v izmeri 263 m2, k.o. Kostanjevica
– 1787/1 (ceste in pota) v izmeri 13.130 m2, k.o. Kostanjevica
– 2705/1 v izmeri 661 m2, k.o. Orehovec.
Predmetne nepremičnine postanejo s tem sklepom last Občine Kostanjevica na Krki.
2. člen 
Lastninska pravica na nepremičninah s parcelnimi številkami:
– 1761 (ceste in pota) v izmeri 5.525 m2, k.o. Kostanjevica
– 1764/7 (ceste in pota) v izmeri 8.191 m2, k.o. Kostanjevica
– 1760/7 (ceste in pota) v izmeri 56 m2, k.o. Kostanjevica
– 1764/8 (ceste in pota) v izmeri 57 m2, k.o. Kostanjevica
– 1760/12 (ceste in pota) v izmeri 449 m2, k.o. Kostanjevica
– 1760/11 (ceste in pota) v izmeri 54 m2, k.o. Kostanjevica
– 1764/2 (ceste in pota) v izmeri 645 m2, k.o. Kostanjevica
– 1749/6 (ceste in pota) v izmeri 263 m2, k.o. Kostanjevica
– 1787/1 (ceste in pota) v izmeri 13.130 m2, k.o. Kostanjevica
– 2705/1 v izmeri 661 m2, k.o. Orehovec
se po ukinitvi statusa javnega dobra vpiše v korist Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, matična številka 2179903000.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-31/2015
Kostanjevica na Krki, 14. junija 2018
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.