Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2146. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 7011.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13, UPB-3, 2/16, 76/17 in 24/18) in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Dravograd na 26. redni seji dne 7. 6. 2018 sprejel naslednji
S K L E P 
1. Nepremičnini:
parc. št. 1365/5, k.o. 829 Dravograd,
se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Po odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena postane nepremičnina iz 1. točke tega sklepa last Občine Dravograd.
3. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnino, navedeno v 1. točki tega sklepa.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2014-26/16-3
Dravograd, dne 8. junija 2018
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.