Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2145. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 7010.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13, UPB-3, 2/16, 76/17 in 24/18) in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Dravograd na 26. redni seji dne 7. 6. 2018 sprejel naslednji
S K L E P 
1. Nepremičninam:
– parc. št. 1365/12 in 1365/15, obe k.o. 829 Dravograd
– parc. št. 947/10 in 947/2, obe k.o. 829 Dravograd
– parc. št. 1178/4, 1178/5, 1178/6, obe k.o. 840 Otiški Vrh I
– parc. št. 1171/4, 1171/5, obe k.o. 840 Otiški Vrh I
– parc. št. 1290/15, k.o. 840 Otiški Vrh I
– parc. št. 750/2, k.o. 844 Šentjanž pri Dravogradu
– parc. št. 770/2, k.o. 844 Šentjanž pri Dravogradu
– parc. št. 347/2, k.o. 831 Vič
– parc. št. 299/3, k.o. 835 Velka
– parc. št. 694/3, k.o. 834 Duh na Ojstrici
se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Po odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena postanejo nepremičnine iz 1. točke tega sklepa last Občine Dravograd.
3. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine, navedene v 1. točki tega sklepa.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2014-26/16-1
Dravograd, dne 8. junija 2018
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.