Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2144. Sklep o soglasju k ceni storitve »pomoč družini na domu« v Občini Dravograd, stran 7010.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07, 41/07, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), v skladu s 16. in 40. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 45/10, 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16 in 76/17) je Občinski svet Občine Dravograd na 26. redni seji dne 7. 6. 2018 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni storitve »pomoč družini na domu« v Občini Dravograd 
1. člen 
Občina Dravograd daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«.
2. člen 
Cena socialno varstvene storitve na uro s stroški strokovne priprave znaša 18,04 EUR.
Cena socialno varstvene storitve na uro (v EUR) brez stroškov strokovne priprave, se določi na naslednji način:
Plačniki in cene glede na dan izvedbe storitve
Na dan delovnika
Na dan praznika
Na dela prosti dan (nedelja)
100 %
150 %
140 %
Cena za občino 
11,52
17,28
16,13
Cena za uporabnike 
5,70
8,55
7,98
Celotna cena skupaj 
17,22
25,83
24,11
3. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2018 dalje.
Št. 12280-0001/2017-41
Dravograd, dne 7. junija 2018
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.