Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2140. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci, stran 7002.

  
Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10 in 62/16) je Občinski svet Občine Črenšovci na 29. seji dne 7. 6. 2018 sprejel
S K L E P 
o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci 
I. 
V Posebno občinsko volilno komisijo Občine Črenšovci se imenujejo:
Marija Ternar, Jagodišče 22, 9232 Črenšovci, za predsednico,
Ignac Horvat, Otroška 23, 9232 Črenšovci, za namestnika predsednice,
Igor Kreslin, Trg Jožefa Klekla 5, 9232 Črenšovci, za člana,
Drago Novak, Prekmurske čete 43, 9232 Črenšovci, za namestnika člana,
Sander Levačić, Prekmurske čete 140, 9232 Črenšovci, za člana,
Ludvik Horvat, Prekmurske čete 140, 9232 Črenšovci, za namestnika člana,
Sandra Jerebic, Srednja Bistrica 70, 9232 Črenšovci, za člana,
Tilen Pintarič, Za logom 34, 9232 Črenšovci, za namestnika članice.
II. 
Mandatna doba članov Posebne občinske volilne komisije traja štiri leta.
III. 
Sedež Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci je v Črenšovcih, Prekmurske čete 20.
IV. 
Z dnem imenovanja Občinske volilne komisije preneha veljati Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci z dne 5. 6. 2014.
V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-29/2018-205
Črenšovci, dne 7. junija 2018
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.