Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2139. Dopolnitev Tarifnega pravilnika o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, stran 7001.

  
Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) direktor Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, v soglasju z nadzornim svetom Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, danem na 6. redni seji dne 31. maja 2018, izdajam naslednjo
D O P O L N I T E V    T A R I F N E G A   P R A V I L N I K A 
o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada 
1. člen
V Tarifnem pravilniku o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 41/17) se v Prilogi – Tarifa za storitve Eko sklada v tabeli pod I. točko za tarifno številko 2.4 doda nova tarifna številka 2.5, ki se glasi:
»
2.5
javni pozivi, objavljeni od leta 2018 do leta 2021
7,32 EUR mesečno
«. 
2. člen 
Ta dopolnitev tarifnega pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0141-9/2018-1
Ljubljana, dne 7. junija 2018
EVA 2018-2550-0080
Direktor Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada 
mag. Hinko Šolinc l.r.