Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2137. Sklep o spremembi Zapisnika o ugotovitvi izida predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije, stran 6998.

  
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US in 23/17 ZVDZ-C) in 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) izdajam naslednji
S K L E P 
V Zapisniku o ugotovitvi izida predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/18) se v 23. točki III/A dela, besedilo naslovov stalnega prebivališča spremeni tako, da se glasi:
1. Pod zaporedno številko 44: »Parmova ulica 40«.
2. Pod zaporedno številko 74: »Južna cesta 94«.
Št. 041-4/2018-17
Ljubljana, dne 19. junija 2018
Dušan Vučko l.r.
Direktor