Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2122. Sklep o potrditvi poslanskih mandatov, stran 6941.

  
Na podlagi tretjega odstavka 82. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), 7. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12), 13. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) in poročila Mandatno-volilne komisije je Državni zbor na 1. seji dne 22. junija 2018 sprejel naslednji
S K L E P 
Potrdijo se mandati poslankam in poslancem Državnega zbora, izvoljenim na predčasnih volitvah 3. junija 2018, po seznamu izvoljenih kandidatov:
1. Anja Bah Žibert, roj. 27. 6. 1973, stanuje Na Lazih 21a, Vnanje Gorice
2. Predrag Baković, roj. 21. 11. 1964, stanuje Morava 22, Morava
3. Marko Bandelli, roj. 19. 11. 1967, stanuje Kobdilj 31 a, Kobdilj
4. Samo Bevk, roj. 27. 8. 1956, stanuje Mestni trg 4, Idrija
5. Franc Breznik, roj. 23. 7. 1970, stanuje Cogetinci 46, Cerkvenjak
6. dr. Milan Brglez, roj. 1. 9. 1967, stanuje Stara cesta 96 F, Logatec
7. Nada Brinovšek, roj. 24. 4. 1961, stanuje Ljubija 6 A, Ljubija
8. dr. Miro (Miroslav) Cerar, roj. 25. 8. 1963, stanuje Pod Hrasti 53, Ljubljana
9. Željko Cigler, roj. 27. 10. 1958, stanuje Dečkova cesta 50, Celje
10. Zvonko Černač, roj. 23. 9. 1962, stanuje Ulica Vilka Kledeta 24, Postojna
11. Peter Jožef Česnik, roj. 11. 1. 1945, stanuje Veselova ulica 13, Ljubljana
12. Iva Dimic, roj. 28. 10. 1972, stanuje Dolenja vas 97, Dolenja vas
13. Lidija Divjak Mirnik, roj. 20. 7. 1973, stanuje Kardeljeva cesta 51, Maribor
14. Boris Doblekar, roj. 4. 7. 1970, stanuje Grbinska cesta 34 B, Litija
15. mag. Karmen Furman, roj. 17. 4. 1980, stanuje Na Jožefu 49, Slovenska Bistrica
16. Jelka Godec, roj. 21. 11. 1969, stanuje Ponikva 57, Ponikva
17. Brane Golubović, roj. 10. 8. 1969, stanuje Klavčičeva ulica 5, Kamnik
18. Monika Gregorčič, roj. 5. 3. 1969, stanuje Smrekarjeva ulica 7, Ljubljana
19. mag. Branko Grims, roj. 26. 8. 1962, stanuje Cesta Staneta Žagarja 39, Kranj,
20. Matjaž Han, roj. 17. 1. 1971, stanuje Pot na Jez 3, Radeče
21. Tina Heferle, roj. 28. 5. 1986, stanuje Miklošičeva ulica 4 B, Domžale
22. Jožef Horvat, roj. 8. 7. 1955, stanuje Žižki 31 g, Črenšovci
23. Ferenc Horváth, roj. 13. 4. 1972, stanuje Glavna ulica 9, Gornji Lakoš
24. mag. Meira Hot, roj. 14. 2. 1980, stanuje Vojkova ulica 9, Piran
25. Ivan Hršak, roj. 25. 12. 1957, stanuje Pod Javorjem 13, Dol pri Hrastniku
26. Eva Irgl, roj. 9. 12. 1976, stanuje Beblerjeva ulica 25, Vipava
27. Jani Ivanuša, roj. 22. 2. 1968, stanuje Cvetlična ulica 8, Ormož
28. Lidija Ivanuša, roj. 3. 1. 1979, stanuje Savinjska cesta 165, Breg pri Polzeli
29. Janez (Ivan) Janša, roj. 17. 9. 1958, stanuje Silova 13, Silova
30. Zmago Jelinčič Plemeniti, roj. 7. 1. 1948, stanuje Bleiweisova cesta 13, Ljubljana
31. Alenka Jeraj, roj. 23. 2. 1973, stanuje Na Pungart 11, Ig
32. Franc Jurša, roj. 21. 9. 1953, stanuje Branoslavci 20B, Ljutomer
33. mag. Dejan Kaloh, roj. 1. 2. 1975, stanuje Koroška cesta 53 D, Maribor
34. Franci Kepa, roj. 26. 9. 1964, stanuje Dolenjska ulica 10, Trebnje
35. Soniboj Knežak, roj. 13. 5. 1962, stanuje Trg Franca Kozarja 16 b, Hrastnik
36. mag. Marko Koprivc, roj. 14. 12. 1978, stanuje Poljanski nasip 30, Ljubljana
37. Boštjan Koražija, roj. 18. 12. 1974, stanuje Kraigherjeva ulica 26, Ptuj
38. Jerca Korče, roj. 27. 2. 1990, stanuje Pavšičeva ulica 20, Logatec
39. Miha Kordiš, roj. 6. 3. 1989, stanuje Sveti Duh 44, Sveti Duh
40. Aljaž Kovačič, roj. 7. 6. 1989, stanuje Skolibrova ulica 8, Ormož
41. Darij Krajčič, roj. 18. 1. 1965, stanuje Smrjene 56 a, Smrjene
42. Franc Kramar, roj. 22. 4. 1960, stanuje Jelovška cesta 1, Bohinjska Bistrica
43. Danijel Krivec, roj. 16. 5. 1965, stanuje Srpenica 37, Srpenica
44. Jože Lenart, roj. 31. 3. 1960, stanuje Raduše 3a, Raduše
45. Jožef Lenart, roj. 20. 2. 1969, stanuje Žabjak 59, Ptuj
46. Jurij Lep, roj. 30. 9. 1958, stanuje Lovska ulica 1, Selnica ob Dravi
47. Suzana Lep Šimenko, roj. 30. 10. 1979, stanuje Pobrežje 65c, Videm pri Ptuju
48. Tomaž Lisec, roj. 19. 2. 1978, stanuje Dolenji Boštanj 104, Dolenji Boštanj
49. dr. Anže Logar, roj. 15. 5. 1976, stanuje Parmova ulica 40, Ljubljana
50. Žan Mahnič, roj. 12. 1. 1990, stanuje Blegoška ulica 20, Gorenja vas
51. Rudi Medved, roj. 28. 12. 1959, stanuje Podvine 40, Zagorje ob Savi
52. Luka Mesec, roj. 1. 7. 1987, stanuje Log 73, Železniki
53. mag. Bojana Muršič, roj. 20. 9. 1971, stanuje Špengova ulica 7, Ruše
54. Matjaž Nemec, roj. 10. 4. 1980, stanuje Bilje 187 a, Bilje
55. Ljudmila Novak, roj. 1. 8. 1959, stanuje Imenje 8, Imenje
56. Edvard Paulič, roj. 12. 8. 1968, stanuje Gmajnica 59 a, Gmajnica
57. Blaž Pavlin, roj. 26. 2. 1975, stanuje Tomšičeva ulica 3, Trebnje
58. Robert Pavšič, roj. 1. 2. 1972, stanuje Park Pod Javorniki 4, Postojna
59. Igor Peček, roj. 14. 11. 1964, stanuje Hrastje 116, Hrastje
60. Gregor Perič, roj. 12. 3. 1984, stanuje Malija 58, Malija
61. Zdravko Počivalšek, roj. 25. 11. 1957, stanuje Olimje 58, Olimje
62. Bojan Podkrajšek, roj. 8. 1. 1968, stanuje Škedenj 2 c, Škedenj
63. mag. Marko Pogačnik, roj. 30. 1. 1972, stanuje Sajovčevo naselje 1, Šenčur
64. Marijan Pojbič, roj. 6. 2. 1961, stanuje Sladki Vrh 53a, Šentilj
65. Robert Polnar, roj. 1. 12. 1960, stanuje Kolodvorska ulica 4, Šentjur pri Celju
66. Jani Prednik, roj. 7. 4. 1987, stanuje Kotlje 225, Kotlje
67. Andrej Rajh, roj. 30. 3. 1979, stanuje Prisojna ulica 23, Maribor
68. mag. Branislav Rajić, roj. 9. 5. 1962, stanuje Pohorska ulica 23 N, Maribor
69. Aleksander Reberšek, roj. 9. 10. 1980, stanuje Čeplje 8, Čeplje
70. Franc Rosec, roj. 28. 10. 1967, stanuje Lokovica 144 A, Lokovica
71. Branko Simonovič, roj. 30. 4. 1953, stanuje Južna cesta 94, Izola
72. Primož Siter, roj. 18. 8. 1979, stanuje Ulica 1. Junija 34 a, Trbovlje
73. Janja Sluga, roj. 15. 5. 1974, stanuje Sevce 7, Sevce
74. Vojko Starović, roj. 20. 1. 1952, stanuje Vojkova ulica 48, Lucija
75. Nataša Sukič, roj. 1. 6. 1962, stanuje Hradeckega cesta 46, Ljubljana
76. Marjan Šarec, roj. 2. 12. 1977, stanuje Jeranova ulica 13, Šmarca
77. mag. Andrej Šircelj, roj. 28. 2. 1959, stanuje Brezje pri Grosupljem 87, Brezje pri Grosupljem
78. Dušan Šiško, roj. 9. 5. 1969, stanuje Narpel 18, Krško
79. Jože Tanko, roj. 16. 4. 1956, stanuje Breg pri Ribnici na Dolenjskem 82, Breg pri Ribnici na Dolenjskem
80. Matej Tašner Vatovec, roj. 6. 2. 1983, stanuje Kreljeva ulica 4, Koper
81. Violeta Tomić, roj. 22. 1. 1963, stanuje Komenskega ulica 14, Ljubljana
82. mag. Matej Tonin, roj. 30. 7. 1983, stanuje Zgornji Tuhinj 39 B, Zgornji Tuhinj
83. dr. Franc Trček, roj. 3. 1. 1969, stanuje Koroška cesta 69, Maribor
84. Mateja Udovč, roj. 30. 9. 1974, stanuje Zgornje Bitnje 269 a, Zgornje Bitnje
85. Jernej Vrtovec, roj. 24. 5. 1985, stanuje Čehovini 11 a, Čehovini
86. Andreja Zabret, roj. 5. 3. 1969, stanuje Škrjančevo 100, Škrjančevo
87. Igor Zorčič, roj. 9. 1. 1978, stanuje Velike Malence 49 c, Velike Malence
88. mag. Dejan Židan, roj. 16. 10. 1967, stanuje Ulica Prekmurske čete 9, Murska Sobota
89. Felice Žiža, roj. 10. 9. 1963, stanuje Ulica Istrskega odreda 8, Izola
90. Mojca Žnidarič, roj. 5. 1. 1977, stanuje Vinski Vrh 1a, Miklavž pri Ormožu
Št. 004-03/18-8/9
Ljubljana, dne 22. junija 2018
EPA 1-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Peter Jožef Česnik l.r.
Predsedujoči