Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2006. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev, stran 6262.

  
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO in 55/17) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev 
1. člen 
V Pravilniku o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev (Uradni list RS, št. 76/08) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
Ta pravilnik določa postopek in način zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna javnim in zasebnim vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev v obsegu, kot to določa zakon.«.
2. člen 
V 2. členu se besedilo »vsakega 15. dne v tekočem mesecu« nadomesti z besedilom »vsakega zadnjega dne v tekočem mesecu«.
3. člen 
V 5. členu se besedilo »praviloma najkasneje do 5. dne v mesecu« nadomesti z besedilom »najkasneje do 10. dne v mesecu«.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-13/2018
Ljubljana, dne 25. maja 2018
EVA 2018-3330-0013
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost