Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018

Kazalo

1651. Uredba o določitvi zneska trošarine za energente, stran 5169.

  
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 110. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o določitvi zneska trošarine za energente 
1. člen 
(znesek trošarin) 
Trošarina za energente iz tretjega odstavka 92. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljnjem besedilu: ZTro-1) se plačuje v višini:
eurov
1. od motornega bencina iz tarifnih oznak 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51 
in 2710 12 59 (za 1.000 litrov), in sicer:
 
1.1 letalski bencin
421,61
1.2 osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca nad 0,013 g/l
421,61
1.3 neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) do manj kot 98
478,29
1.4 neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) 98 ali več
478,29
2. od plinskega olja iz tarifnih oznak od 2710 19 43 do 2710 19 48 in od 2710 20 11 do 2710 20 19 (za 1.000 litrov), in sicer:
 
2.1 za pogonski namen
392,72
2.2 za gorivo za ogrevanje
157,50
3. od utekočinjenega naftnega plina iz tarifnih oznak od 2711 12 11 do 2711 19 00 (za 1.000 kilogramov), in sicer:
 
3.1 za pogonski namen
127,50
3.2 za gorivo za ogrevanje
0
4. od zemeljskega plina iz tarifnih oznak 2711 11 00, 2711 21 00 in 2711 29 00 (za en kubični meter)
 
4.1 za pogonski namen
0,0920
4.2 za gorivo za ogrevanje
0,0184
5. od kerozina iz tarifnih oznak 2710 19 21 in 2710 19 25 (za 1.000 litrov), in sicer:
 
5.1 za pogonski namen
330,00
5.2 za gorivo za ogrevanje
21,00
6. od kurilnega olja iz tarifnih oznak od 2710 19 62 do 2710 19 68 in od 2710 20 31 do 2710 20 39 
(za 1.000 kilogramov)
15,02
8. od trdih goriv iz tarifnih oznak 2701, 2702 in 2704 (v gigajoulih kalorične vrednosti) za 1 gigajoul kalorične vrednosti
0,29
9. od biogoriv iz šestega odstavka 88. člena ZTro-1 (za 1.000 litrov, za 1.000 kilogramov ali za en kubični meter)
0
2. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11, 36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11, 96/11, 101/11, 106/11, 2/12, 39/12, 44/12, 70/12, 74/12, 94/12, 103/12, 15/13, 28/13, 31/13, 45/13, 62/13, 66/13, 72/13, 93/13, 9/14, 19/14, 26/14, 31/14, 46/14, 51/14, 70/14, 73/14, 77/14, 93/14, 1/15, 10/15, 15/15, 18/15, 40/15, 44/15, 58/15, 63/15, 71/15, 80/15 in 7/16).
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 22. maja 2018.
Št. 00712-9/2018
Ljubljana, dne 21. maja 2018
EVA 2016-1611-0094
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 

AAA Zlata odličnost