Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1211. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice, stran 4103.

  
Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/27, 51/08, 5/09, 6/12) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 28. redni seji dne 3. 4. 2018 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice 
1. člen 
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec, Dom starejših občanov Novo mesto.
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice:
v EUR/efektivno uro
Cena storitve
Subvencija občine
Cena za uporabnika
Delavnik
20,75
12,55
8,20
Nedelja 
25,23
15,27
9,96
Državni prazniki 
26,12
15,81
10,31
2. člen 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice številka 122-0006/2017-7 z dne 5. 4. 2017 (Uradni list RS, št. 18/17 z dne 14. 4. 2017).
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 5. 2018 do naslednje uskladitve na občinskem svetu.
Št. 122-0003/2018-6
Šmarjeta, dne 4. aprila 2018
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.