Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1180. Sklep o imenovanju nadomestnega člana – predsednika/-ice Občinske volilne komisije Občine Miren - Kostanjevica, stran 4056.

  
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12 in 68/17) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 4. izredni seji dne 12. 4. 2018 sprejel
S K L E P 
o imenovanju nadomestnega člana – predsednika/-ice Občinske volilne komisije Občine Miren - Kostanjevica 
I. 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica ugotavlja, da je predsednica Občinske volilne komisije Občine Miren - Kostanjevica Mateja Budin, Miren 89a, 5291 Miren, dne 21. 3. 2018 podala odstopno izjavo, zato ji z navedenim datumom preneha članstvo v Občinski volilni komisiji Občine Miren - Kostanjevica.
II. 
V Občinsko volilno komisijo Občine Miren - Kostanjevica se imenuje predsednica Katja Lužnik Štanta, Miren 157h, 5291 Miren.
III. 
Mandat imenovane/-ga predsednice/-ka se izteče s potekom mandata Občinske volilne komisije Občine Miren - Kostanjevica, ki je bila imenovana s sklepom številka 041-7/2014-1 z dne 17. 6. 2014.
IV. 
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0002/2018-6
Miren, dne 12. aprila 2018
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.