Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1155. Splošni akt o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalen dostop do interneta, stran 4001.

  
Na podlagi prvega odstavka 124. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17), izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I  A K T 
o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalen dostop do interneta 
1. člen
(vsebina) 
Ta splošni akt v okviru izvajanja univerzalne storitve ureja prenosno hitrost, primerno za funkcionalen dostop do interneta.
2. člen 
(pojmi) 
Pojmi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17; v nadaljevanju: ZEKom-1).
3. člen 
(prenosna hitrost, primerna za funkcionalen dostop do interneta) 
Prenosna hitrost, primerna za funkcionalen dostop do interneta k uporabniku je 4 Mbit/s, od uporabnika pa 512 kbit/s.
4. člen 
(posredovanje podatkov o prenosni hitrosti) 
(1) Izvajalec univerzalne storitve mora Agenciji najkasneje do 31. marca za preteklo leto posredovati podatke o:
– številu prejetih prošenj za dostop do telefonskih storitev in za funkcionalen dostop do interneta,
– številu zavrnjenih prošenj za funkcionalen dostop do interneta, skupaj z razlogi zavrnitve,
– številu pritožb v zvezi s hitrostjo, primerno za funkcionalen dostop do interneta, razlogih za pritožbe in ukrepih, ki jih je izvajalec v zvezi s tem sprejel.
(2) Izvajalec univerzalne storitve mora podatke iz prvega odstavka tega člena posredovati Agenciji tudi na njeno zahtevo, in sicer v roku in na način, kot ju v zahtevi določi Agencija.
5. člen 
(veljavnost in prehodno obdobje) 
(1) Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati Splošni akt o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalni dostop do interneta (Uradni list RS, št. 81/04, 111/06, 109/12 – ZEKom-1).
(2) Ta splošni akt začne veljati 60 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-18/2017
Ljubljana, dne 18. aprila 2018
EVA 2018-3130-0019
mag. Tanja Muha l.r.
direktorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti