Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1152. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju, stran 3985.

  
Na podlagi 71. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17), 41. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17 in 6/18 – ZIO-1) in tretjega odstavka 62. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju 
1. člen 
V Pravilniku o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 44/08, 37/09, 71/09, 34/10, 44/12, 28/16 in 6/18 – ZIO-1) se v 2. členu prva in druga alineja tretjega odstavka spremenita tako, da se glasita:
»– v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju: obrazec spričevala o zaključnem izpitu in priloga k spričevalu kot njen sestavni del, spričevala o zaključnem izpitu s pohvalo in priloga k spričevalu kot njen sestavni del ter obvestila o uspehu pri zaključnem izpitu;
– v srednjem strokovnem izobraževanju: obrazec spričevala o poklicni maturi in priloga k spričevalu kot njen sestavni del, spričevala o poklicni maturi s pohvalo in priloga k spričevalu kot njen sestavni del ter obvestila o uspehu pri poklicni maturi;«.
2. člen 
V 3. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»2) Priloga k spričevalu iz prve in druge alineje tretjega odstavka prejšnjega člena mora biti sestavljena v slovenskem jeziku in v prevodu v enem od uradnih jezikov Evropske unije.«.
3. člen 
V Prilogi se za obrazcem »Potrdilo o usposabljanju« dodata obrazca »Priloga k spričevalu o zaključnem izpitu« in »Priloga k spričevalu o poklicni maturi«, ki sta v prilogi tega pravilnika.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-24/2018
Ljubljana, dne 16. aprila 2018
EVA 2018-3330-0024
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti