Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2018 z dne 14. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2018 z dne 14. 4. 2018

Kazalo

1128. Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije, stran 3791.

  
Na podlagi četrtega odstavka 111. člena in prve alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) ter na podlagi tretjega odstavka 12. člena, drugega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 15. člena in 16. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) izdajam
O D L O K 
o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije 
S 14. aprilom 2018 se razpusti Državni zbor Republike Slovenije.
II 
Razpisujejo se predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.
III 
Predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije bodo v nedeljo, 3. junija 2018.
IV 
Za dan razpisa predčasnih volitev po tem odloku, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 16. april 2018.
Za izvršitev tega odloka skrbi Državna volilna komisija.
Št. 003-01-1/2018-1
Ljubljana, dne 14. aprila 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije