Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1123. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 3783.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 18. redni seji dne 27. 3. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra 
I. 
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini, parcelna št.:
– 3026/2 k.o. 1465 – Stara vas (ID 6831660),
– 1399/3 k.o. 1470 – Dobrava (ID 6423297),
– 1399/4 k.o. 1470 – Dobrava (ID 6423298),
– 1399/5 k.o. 1470 – Dobrava (ID 6423295),
– 1399/6 k.o. 1470 – Dobrava (ID 6423296),
– 1684/1 k.o. 1470 – Dobrava (ID 6423258),
– 1684/2 k.o. 1470 – Dobrava (ID 6423259),
– 1684/3 k.o. 1470 – Dobrava (ID 6423260),
– 1684/4 k.o. 1470 – Dobrava (ID 6423261),
– 1684/5 k.o. 1470 – Dobrava (ID 6423262),
– 1683/1 k.o. 1470 – Dobrava (ID 6423311),
– 1683/2 k.o. 1470 – Dobrava (ID 6423312).
II. 
Pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa, se vknjiži lastninska pravica v korist in na ime Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, matična številka 5883296.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0021/2018, 478-0005/2018, 430-0009/2017
Škocjan, dne 27. marca 2018
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.