Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1120. Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2017, stran 3781.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 32. redni seji dne 28. 3. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2017 
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2017 izkazuje:
– prihodke v višini
9.613.271,70 EUR
– odhodke v višini
8.794.209,40 EUR
– presežek prihodkov nad odhodki
819.062,30 EUR
– najeto posojilo v letu 2017
204.357,00 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2017
217.004,79 EUR
2. člen 
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2017 izkazuje:
– otvoritveno stanje na dan 1. 1. 2017 
4.964,49 EUR
– prihodke v višini
89.100,00 EUR
– odhodke v višini
94.016,04 EUR
– stanje na dan 31. 12. 2016
48,45 EUR
3. člen 
Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2017 izkazuje:
– najeto posojilo v letu 2017 – državna povratna sredstva
204.357,00 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2017 – Javni sklad Ribnica 2009
71.524,56 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2017 – Javni sklad Ribnica 2012
88.636,44 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2017 – OKP
10.677,15 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2017 – SID banka 2014
22.166,64 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2017 – SID banka 2015
24.000,00 EUR
Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2009) na dan 31. 12. 2017, znaša
427.548,85 EUR
Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2012) na dan 31. 12. 2017, znaša
856.817,80 EUR
Stanje kreditov OKP na dan 31. 12. 2017, znaša
39.166,69 EUR
Stanje kreditov SID banka (kredit 2014) na dan 31. 12. 2017, znaša
199.500,08 EUR
Stanje kredita SID banka (kredit 2015) na dan 31. 12. 2017, znaša:
182.000,00 EUR
Stanje povratnih sredstev (kredit 2016) MGRT na dan 31. 12. 2017, znaša:
204.357,00 EUR
Stanje povratnih sredstev (kredit 2017) MGRT na dan 31. 12. 2017, znaša:
204.357,00 EUR
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0003/2018
Rogaška Slatina, dne 28. marca 2018
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost