Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1111. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Metlika, stran 3765.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinski svet Občine Metlika na 23. redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel
S K L E P 
o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Metlika 
I. 
V Posebno občinsko volilno komisijo Občine Metlika za izvolitev člana občinskega sveta Občine Metlika – predstavnika romske skupnosti se imenujejo:
za predsednico: Tatjana Plut, Podzemelj 25A, 8332 Gradac;
za namestnico predsednice: Andreja Muc, Gornja Lokvica 5b, 8330 Metlika;
za člana: Jože Tudija, Križevska vas 68, 8330 Metlika;
za namestnico člana: Andreja Hudorovac, Rosalnice 84, 8330 Metlika;
za članico: Vlatka Maček, Naselje Staneta Rozmana 9, 8330 Metlika;
za namestnika članice: Jurij Jelerčič, Marentičeva ulica 5, 8330 Metlika;
za članico: Mirjana Bahorić, Naselje Borisa Kidriča 2, 8330 Metlika;
za namestnico članice: Marija Kočevar, Berčice 11, 8330 Metlika;
za mandatno dobo štirih let, šteto od 30. maja 2018, ko poteče mandat Posebni občinski volilni komisiji Občine Metlika imenovani s Sklepom o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Metlika – za predstavnika romske skupnosti številka 040-2/2014-30 z dne 29. 5. 2014 (Uradni list RS, št. 43/14).
II. 
Sedež Posebne občinske volilne komisije Občine Metlika je v Metliki, Mestni trg 24.
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 040-1/2018
Metlika, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.