Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1110. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Metlika, stran 3765.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinski svet Občine Metlika na 23. redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel
S K L E P 
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Metlika 
I. 
V Občinsko volilno komisijo Občine Metlika se imenujejo:
za predsednico: Marija Črnugelj, Breg revolucije 20a, 8330 Metlika;
za namestnico predsednice: Eva Kremesec, Stara cesta 9, 8330 Metlika;
za člana: Mladen Vergot, Gornji Suhor 36, 8331 Suhor pri Metliki;
za namestnika člana: Boris Auguštin, Cankarjeva cesta 11, 8330 Metlika;
za člana: Rude Vlašič, Breg revolucije 21b, 8330 Metlika;
za namestnico člana: Mateja Bajuk Malešič, Primostek 1, 8332 Gradac;
za članico: mag. Janja Pegam, Dolnje Dobravice 1b, 8332 Gradac;
za namestnico članice: Irena Švajger, Cankarjeva cesta 41, 8330 Metlika;
za mandatno dobo štirih let, šteto od 30. maja 2018, ko poteče mandat Občinski volilni komisiji Občine Metlika imenovani s Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Metlika številka 040-2/2014-29 z dne 29. 5. 2014 (Uradni list RS, št. 43/14).
II. 
Sedež Občinske volilne komisije Občine Metlika je v Metliki, Mestni trg 24.
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 040-1/2018
Metlika, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.