Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1104. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško, stran 3760.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 24. redni seji dne 28. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško (Uradni list RS, št. 22/97, 51/07, 109/09, 80/11).
2. člen 
V 1. členu se za obstoječim besedilom doda nova 10. točka z naslednjim besedilom:
''10. Enota Vrh nad Laškim''
3. člen 
V tretjem odstavku 2. člena se za obstoječim besedilom doda nova 10. točka z naslednjim besedilom:
''10. Enota Vrh nad Laškim, Vrh nad Laškim 20, 3270 Laško''
4. člen 
Vse ostale določbe odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-001/2018
Laško, dne 28. marca 2018
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.