Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1099. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi, stran 3754.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 21. redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču
Zap. št.
K. o.
Parc. št.
Velikost (m2)
1
Vrenska Gorca
1236/7
115
2
Vrenska Gorca
1236/8
35
II. 
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Kozje.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2014-21/7
Kozje, dne 29. marca 2018
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.