Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1075. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem jezeru, stran 3710.

  
Na podlagi Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 110/02), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – skl. US, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06 – popr., 115/06, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – odl. US, 108/09, 45/10 – ZIntPK, 9/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US), Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 10/04 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14), Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00, 110/02 – ZGO-1, 26/07, 9/11), Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS, št. 45/02), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 34/96, 44/07, 27/10), Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) ter Načrta upravljanja Cerkniškega jezera, je Občinski svet Občine Cerknica na 22. nadaljevalni redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem jezeru 
1. člen 
V Odloku o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem jezeru (Uradni list RS, št. 78/15) se v 19. členu zbrišeta tretji in četrti odstavek.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2015
Cerknica, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.