Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1073. Sklep št. 2/18 o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3709.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 25. redni seji dne 3. 4. 2018 sprejel
S K L E P 
št. 2/18 o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
Ukine se status javnega dobra za naslednje nepremičnine:
Parcelna številka
Površina m2
Katastrska občina
628/10
1773
1075 – Ostrožno
1144/61
592
1075 – Ostrožno
622/4
37
1075 – Ostrožno
622/6
4
1075 – Ostrožno
1139/62
561
1075 – Ostrožno
1139/61
202
1075 – Ostrožno
1392/2
2348
1075 – Ostrožno
1392/1
57
1075 – Ostrožno
1393
24
1075 – Ostrožno
1263/1
20
1075 – Ostrožno
1263/2
10
1075 – Ostrožno
1264
42
1075 – Ostrožno
1144/60
365
1075 – Ostrožno
2. člen 
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka prenehajo imeti status javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-13/2016
Celje, dne 3. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.