Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1069. Obvezna razlaga pete in sedme alineje 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu, stran 3699.

  
Na podlagi določb 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in prvega odstavka 67. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 25. redni seji dne 3. 4. 2018 sprejel
O B V E Z N O   R A Z L A G O 
pete in sedme alineje 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu 
1. člen
Peto in sedmo alinejo 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu (Uradni list RS, št. 31/91, 99/01, 57/03, 46/07, 31/10 in 12/13) je treba razumeti tako, da so kot krajinsko urejanje in urejanje za turistično-rekreacijske namene mišljeni turistično-rekreacijski objekti in turistično rekreacijska infrastruktura, vključno z objekti, ki so nujno potrebni za izvedbo turistično-rekreacijskih objektov in turistično rekreacijske infrastrukture (Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11): 21120 – lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, 21410 – mostovi in viadukti, 241 – objekti za šport, rekreacijo in prosti čas in 24205 – ograje, oporni zid, škarpa, stabilizacijski objekti za zadrževanje plazov).
2. člen 
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3505-6/2018
Celje, dne 3. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.