Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

996. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mokronog - Trebelno, stran 3496.

  
Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 68/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 18. redni seji z dne 21. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o imenovanju Občinske volilne komisije Mokronog - Trebelno
I. 
Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno imenuje za izvedbo lokalnih volitev župana in članov občinskega sveta, Občinsko volilno komisijo Mokronog - Trebelno v naslednji sestavi:
Predsednica komisije: 
Gregorčič Alenka, univ. dipl. prav., Preloge 9, Mokronog;
Namestnica predsednice: 
Polona Urek, univ. dipl. prav., 
Drečji Vrh 12, Trebelno;
Član I.: 
Ribič Dragica, Ornuška vas 5, Trebelno;
Namestnica člana I.: 
Gorenc Jožica, Ulica Talcev 2, Mokronog;
Član II.: 
Strajnar Janez, Slepšek 5, 
p. Mokronog;
Namestnik člana II.: 
Žužek Jože, Gor. Zabukovje 10 a, Trebelno;
Član III.: 
Zaman Dušan, Florijanska cesta 8, Mokronog;
Namestnik člana III.: 
Žagar Boštjan, Jagodnik 2, 
Trebelno.
II. 
Sedež občinske volilne komisije Mokronog - Trebelno za izvedbo volitev župana in članov občinskega sveta je Pod Gradom 2, 8230 Mokronog.
III. 
Sklep začne veljati z dnem sprejetja, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-0005/2018
Mokronog, dne 21. februarja 2018
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost