Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

988. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško, stran 3489.

  
Na podlagi 3. člena Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 1/18), 4. in 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ter 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Laško na 24. redni seji dne 28. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško 
1. člen 
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 42/08) se v prvem odstavku 4. člena pod točko »a) Obvezne lokalne gospodarske javne službe:« dopolni z novo osmo alinejo, ki se glasi:
»– 24 urna dežurna služba pogrebne dejavnosti«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2008
Laško, dne 28. marca 2018
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.