Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

941. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč, stran 3173.

  
Za izvrševanje 8.a in 9.a člena Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83, Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 122/07 – odl. US, 61/10 – ZSVarPre in 40/11 – ZSVarPre-A) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč 
Nadomestilo za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83, Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 122/07 – odl. US, 61/10 – ZSVarPre in 40/11 – ZSVarPre-A; v nadaljnjem besedilu: zakon) od 1. aprila 2018 znaša 382,32 eura.
II 
Dodatek za tujo nego in pomoč po zakonu od 1. aprila 2018 znaša:
1. za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, 212,40 eura;
2. za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, 106,20 eura.
III 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711-9/2018
Ljubljana, dne 29. marca 2018
EVA 2018-2611-0024
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik