Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

940. Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca, stran 3163.

  
Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca 
1. člen 
V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca (Uradni list RS, št. 56/15) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Seznam parcel iz prejšnjega odstavka je povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz decembra 2017, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vodovarstveno območje, notranje območje in območje zajetja ter njihove geografske meje so določeni na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5.000 v državnem koordinatnem sistemu in na prikazani karti, ki jo v izvirniku hrani ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Podatki o vodovarstvenem območju, notranjem območju in območju zajetja ter njihovih geografskih mejah so del vodnega katastra ter vključujejo zlasti:
– identifikacijsko številko vodovarstvenega območja, notranjega območja oziroma območja zajetja,
– šifro notranjega območja, oznako in ime notranjega območja,
– velikost površine vodovarstvenega območja, notranjega območja oziroma območja zajetja,
– datum določitve vodovarstvenega območja, notranjega območja oziroma območja zajetja in
– opombe.«.
Peti odstavek se črta.
2. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
3. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-22/2018
Ljubljana, dne 29. marca 2018
EVA 2017-2550-0104
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti