Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

926. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine za nepremičnine v k.o. Željne, k.o. Polom, k.o. Mozelj, k.o. Črni Potok in k.o. Stara Cerkev, stran 3143.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 34. redni seji dne 15. 3. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine za nepremičnine v k.o. Željne, k.o. Polom, k.o. Mozelj, k.o. Črni Potok in k.o. Stara Cerkev 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra in družbene lastnine za nepremičnine:
– parc. št. 429/2, k.o. 1578 Željne, ID znak: parcela 1578 429/2, v izmeri 287 m2,
– parc. št. 1329/2, k.o. 1569 Polom, ID znak: parcela 1569 1329/2, v izmeri 1239 m2,
– parc. št. 6028, k.o. 1594 Mozelj, ID znak: parcela1594 3028 v izmeri 461 m2,
– parc. št. 6029, k.o. 1594 Mozelj, ID znak: parcela 1594 6029 v izmeri 57 m2,
– parc. št. 6095, k.o. 1594 Mozelj, ID znak: parcela 1594 6095, v izmeri 375 m2,
– parc. št. 2431/2, k.o. 1593 Črni Potok, ID znak: parcela 1593 2431/2, v izmeri 63 m2 in
– parc. št. 1094, k.o. 1575 Stara Cerkev, ID znak: parcela 1575 1094, v izmeri 102 m2.
2. člen 
Nepremičnine parc. št. 429/2, k.o. 1578 Željne, ID znak: parcela 1578 429/2, v izmeri 287 m2, parc. št. 1329/2, k.o. 1569 Polom, ID znak: parcela 1569 1329/2, v izmeri 1239 m2, parc. št. 6028, k.o. 1594 Mozelj, ID znak: parcela 1594 3028 v izmeri 461 m2, parc. št. 6029, k.o. 1594 Mozelj, ID znak: parcela 1594 6029 v izmeri 57 m2, parc. št. 6095, k.o. 1594 Mozelj, ID znak: parcela 1594 6095, v izmeri 375 m2, parc. št. 2431/2, k.o. 1593 Črni Potok, ID znak: parcela 1593 2431/2, v izmeri 63 m2 in parc. št. 1094, k.o. 1575 Stara Cerkev, ID znak: parcela 1575 1094 v izmeri 102 m2, postanejo lastnina Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka: 5874238000 do celote (1/1).
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-27/2018-628
Kočevje, dne 15. marca 2018
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti