Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

925. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje za programsko obdobje 2016–2020, stran 3142.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/10 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 34. redni seji dne 15. 3. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje za programsko obdobje 2016–2020 
1. člen 
13. člen Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje za programsko obdobje 2016–2020 (Uradni list RS, št. 2/16 in 18/16), Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, se v navedbi »Upravičeni stroški« spremeni tako, da se besedilo prve alinee nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo ali rekonstrukcijo gospodarskih objektov na kmetijskem gospodarstvu,«
besedilo druge alinee nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije gospodarskih objektov na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov za živali (stroški materiala),«
besedilo četrte alinee nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– stroški opreme gospodarskih objektov na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji,«
besedilo šeste alinee nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– stroški nakupa sadilnega materiala za postavitev trajnega nasada, razen vinograda.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne naslednji dan po objavi obvestila župana v Uradnem listu Republike Slovenije o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o shemi državne pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči, povezane s tem pravilnikom.
Št. 007-15/2015-627
Kočevje, dne 15. marca 2018
Župan 
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti