Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

918. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje, stran 3139.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 34. redni seji dne 15. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje (Uradni list RS, št. 79/16) se v tretjem odstavku 2. člena doda nov, drugi stavek tako, da se ta glasi:
»V sestavo Glasbene šole Kočevje sodi:
– dislocirani oddelek Stara Cerkev, ki deluje na lokaciji Osnovne šole Stara Cerkev, Stara Cerkev 21.«.
2. člen 
22. člen se črta.
3. člen 
Za drugim odstavkom 44. člena se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Medsebojna razmerja v zvezi z organizacijo in delovanjem dislociranega oddelka ustanovitelj, glasbena in osnovna šola uredijo s posebno pogodbo.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2016-608-8
Kočevje, dne 15. marca 2018
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti